Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

Des de grans tractats i atles fins a petites monografies, aquesta col·lecció recull obres dedicades a l’estudi i la descripció del cos humà des del doble vessant morfològic i funcional, des del segle XVI fins al principi del segle XX, dipositades majoritàriament als CRAI Biblioteca de Medicina i de Reserva.

Mereix una atenció especial, pel seu valor científic i artístic alhora, la col·lecció d’atles anatòmics, que van tenir un paper importantíssim en l’exercici de la docència en medicina, perquè eren els materials de primera mà que utilitzava el professorat per ensenyar els futurs professionals de la medicina, i combinaven a la perfecció el text i les làmines il·lustratives. Aquesta era una tècnica que ja s’utilitzava des del trànsit dels temps medievals als moderns. Alguns artistes gravadors, com ara Matías de Irala, il·lustraven aquests atles i tractats d’anatomia (en aquest enllaç podem veure les obres que va il·lustrar).

Algunes il·lustracions són còpies de les que apareixen a les obres de Verheyen: Corporis humani anatomiaeVerheyen, Philippe, 1648-1710.

Destaquem, com a més antigues, les obres d’Andreas Vesal, i també un dels atles, per les seves mides excepcionals (en gran doble foli): Tabulae Sceleti et musculorum corporis humani (Londres, 1749).

 

Bibliografia
ALCOLEA, Santiago. Els llibres del fons de Reserva en ALCOLEA, Santiago; LAMARCA, Dolors; LLOPART, Pilar, TORRA, Jordi. La biblioteca de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1994, p. 112.

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok