Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

Aquesta col·lecció té el propòsit d’anar reunint els documents impresos d’aquesta branca del dret que estan dipositats tant al CRAI Biblioteca de Dret com al CRAI Biblioteca de Reserva. Els llibres inclosos pertanyen a un període comprès entre el segle XVI i l’inici del XIX, abans de la codificació del dret civil i processal que es produí en aquest segle.

 

Dins aquesta col·lecció trobem De pactis nuptialibus sive de capitulis matrimonialibus tractatus de Joan Pere Fontanella, la primera edició (1612-1622) feta a Barcelona i la de 1752 de Ginebra. Aquesta obra fou repetidament impresa als principals nuclis editorials de l’època (Lió, Venècia, Ginebra…), i aquest fet es pot considerar una prova solvent de la seva vàlua. Hi queda fixat el dret consuetudinari familiar de Catalunya, i dóna cobertura jurídica als capítols matrimonials i heretaments. Fontanella fou un dels pocs juristes catalans de l’època amb prestigi internacional.

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok