Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

Aquesta col·lecció té el propòsit d’anar reunint els documents impresos d’aquesta branca del dret dipositats tant al CRAI Biblioteca de Dret com al CRAI Biblioteca de Reserva. Els llibres inclosos van des del segle XVI fins al començament del XIX, abans de la codificació del dret penal i processal que es produí en aquest segle.


Dins aquesta col·lecció cal destacar obres tan notables com ara Praxis criminalis et civilis… del jurisconsult català Lluís de Peguera, en la reedició que se’n féu l’any 1649 a Barcelona, amb les addicions del jurista Acaci de Ripoll. Es tracta d’una pràctica processal on s’exposen les línies fonamentals del procediment civil i penal. La importància d’aquesta obra rau, sobretot, en les consideracions teòriques que fa sobre la justícia, la missió dels governants, els deures i les qualitats que han de tenir els jutges. En aquell moment aquesta obra representà allò que signifiquen en el nostre temps les lleis d’enjudiciament civil i penal.

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok