Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

Amb el desenvolupament de la Farmàcia, a partir del segle XVI apareixen les primeres farmacopees,  documents reguladors de mandat obligatori en una àrea geogràfica concreta sobre els requeriments de qualitat dels productes medicinals.

 

La primera farmacopea va ser l’Antidotarium Florentinum, editada sota l’autoritat del Col·legi de Metges de Florència el 1498.

 

Es considera que la segona farmacopea del món són les Concòrdies de Barcelona, editades des del 1511 fins al 1794, que és quan es van unificar les farmacopees espanyoles amb la publicació de la Pharmacopoea Hispana, més endavant anomenada Farmacopea Española.

 

Les Concòrdies de Barcelona són les diferents edicions de la farmacopea vigent a Catalunya des del 1511. El nom de concòrdies respon al fet que eren editades acordadament entre el Col·legi d´Apotecaris de Barcelona —que el 1510 havia rebut del rei Ferran el Catòlic el privilegi d’uniformitzar les preparacions farmacèutiques— i el Col·legi de Doctors en Medicina de Barcelona, que exposava les seves consideracions i les validava.

 

Aquesta col·lecció inclou una reproducció d’aquesta concòrdia de 1511, Concordie apothecariorum Barchinone, escrita en llatí i amb caràcters gòtics.

 

La col·lecció es completa amb altres farmacopees: la del Col·legi d´Apotecaris de València, dos exemplars de la Farmacopea Hispana i farmacopees d’altres països europeus (el Regne Unit, França, Àustria, etc.) i també obres sobre medicaments i fórmules magistrals, botànica mèdica i plantes medicinals.

 

La major part d’aquests documents provenen de la unitat d’Història, Legislació i Gestió Farmacèutiques del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok